/ 4 نظر / 73 بازدید
mamo

roohesh shad

mamo

roohesh shad u mekanesh behesht bashe

بینام

تحمل نبودش در بینمان سخت و درداورست روحش شادو یادش در دل سوخته ی ما همیشه جاریست